Cele przedmiotu:

  • zapoznanie studentów z subdyscypliną pedagogiczną, jej problematyką;
  • wskazanie na środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych;
  • wdrożenie do umiejętności rzetelnej diagnozy środowiska wychowawczego;
  • pogłębienie wiedzy o składnikach diagnostycznych środowisk wychowawczych;
  • zapoznanie z klasycznymi metodami pracy socjalno-wychowawczej.