Zajęcia prezentują wybrane aspekty dotyczące podstaw wiedzy na temat nauki o kulturze.