Zajęcia poświęcone są praktycznym sposobom wykorzystania podstawowych aspektów wiedzy o kulturze