Zajęcia poświęcone są prezentacji gatunków dziennikarskich oraz praktycznym sposobom pisania wybranych gatunków.