Treści wykładów obejmować będą prezentację początków mediów masowych czyli od upowszechnienia prasy poprzez radio aż do TV. Inne zaplanowane zagadnienia to: usytuowanie mediów w tle rewolucji naukowo-technicznej, korelacja poszczególnych ich rodzajów / radia, telewizji, prasy /, ze zwróceniem uwagi na charakter masowego odbiorcy, determinujący, generujący profile tych mediów. Treści wykładów w ujęciu szczegółowym:

  1. Wprowadzenie (tematyka, warunki zaliczenia, literatura). 

  1. Co to jest prezentacja publiczna?
  2. Społeczne tło epoki mediów masowych -  nowoczesność , era informatyczna.
  3. ”Złote czasy” prasy, radia. Kino / dokumentalne i fabularne / jako medium.
  4. Początki telewizji. Świat jako globalna wioska.
  5. Dylematy misyjności i komercji.
  6. Podsumowanie zajęć.