Kurs jest potrzebny do prowadzenia zajęć na III roku V sem. spec.Inżynieria Logistyki

na wydziale Inżynieria Zarządzania PWSZ; z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania