Proszę o utworzenie kursu dla II roku kierunku Zarządzanie,  studia pierwszego stopnia, specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, grupa wykładowa