Przedmiot dla kierunku Zarządzanie

3 rok, 5 semestr