Przedmiot realizowany na pierwszym roku na kierunku zarządzanie.cz