- przekazanie studentom merytorycznej wiedzy i wprowadzenie języka nauk o gospodarce służących zrozumieniu  otoczenia gospodarczego.

- nabycie przez studentów umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.

- lepsze poznanie zjawisk ekonomicznych w skali mikroekonomicznej, a przede wszystkim przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, oraz funkcjonowania rynków poszczególnych dóbr i usług.

- oprócz rozwijania wiedzy o gospodarczej rzeczywistości, student poznaje techniki i narzędzia, które odgrywają dużą rolę w podejmowaniu decyzji przez podstawowe podmioty gospodarcze.