Wykłady dotyczące przybliżenia studentom tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy wraz z zasadami ergonomii. Stanowią one wprowadzenie w zasady bezpiecznej pracy wraz z wiedzą dotyczącą ryzyka zawodowego oraz sposobów postępowania minimalizujących skutki potencjalnych zagrożeń.