Kurs jest praktycznym uzupełnieniem treści przekazywanych w ramach wykładu z Teorii Tłumaczenia. Jego celem jest utrwalenie i pogłębienie wiadomości z zakresu podstawowych pojęć, teorii i paradygmatów przekładoznawstwa.