Kurs dla III roku nowych mediów i e-biznesu - warsztaty z przedmiotu Reklama internetowa