Kurs dotyczy roli oraz wykorzystania mediów w edukacji