Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące metodyki nauczania języka angielskiego , zajęcia praktyczne, ćwiczenia