Celem nauczania jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod ekonometrycznych do rozwiązywania różnorodnych problemów ekonomicznych.

Kurs dostępny dla Z, II rok, 4 semestr.