Treści zawarte w wykładach i literaturze przedmiotu