Kierunek: Inżynieria zarządzania, 3 rok, 6 semestr