Kierunek: Inżynieria zarządzania, 2 rok, 4 semestr