Praktyczne wykorzystanie metody analitycznych w wycenie wartości kapitału p-twa oraz analizy i sposobów zabezpieczenia ryzyka rynkowego.