Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów związanych z źródłami finansowania w przedsiębiorstwach oraz elementów wpływających na wycenę wartości kapitałów mających związek z ryzykiem rynkowym.