Celem ćwiczeń z przedmiotu Polityka karna i penitencjarna jest zapoznanie studentów z podstawowymi dokumentami i konkretnymi przypadkami dotyczącymi zjawiska przestępczości, teorii kryminologicznych, polityk karnych i penitencjarnych.