Celem przedmiotu Patologie społeczne jest zapoznanie studentów z przejawami współczesnych patologii społecznych oraz czynnikami determinującymi zachowania patologiczne.

Prezentacja procedur i projektów społecznych dotyczących zapobiegania patologiom społecznym i przeciwdziałania przestępczości. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk z zakresu patologii społecznych oraz interpretacji informacji o patologiach, wskazywania źródeł i przyczyn patologii oraz możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom patologii zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży.