Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki ogólnej i jej związku z zarządzaniem, a także przedstawienie problemów etykiety w zarządzaniu.