Kurs dotyczy wprowadzenia do wiedzy na temat literatury