Celem przedmiotu Podstawy etyki jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i nurtami etycznymi. Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej głównych nurtów i działów etyki. Studenci powinni wykazywać się znajomością najważniejszych koncepcji etycznych i powinni rozumieć podstawowe pojęcia etyczne. Studenci powinni także wiedzieć czym charakteryzują się najważniejsze współczesne spory etyczne. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania problemów etycznych i moralnych we współczesnym świecie i życiu codziennym.