Przedmiot dotyczy wykładu dla studentów I roku Menedżerskich Studiów Finansowo-Prawnych