Kurs dotyczy rozwijania umiejętności wypowiadania się  i komunikacji w posługiwaniem się językiem angielskim