Kurs dotyczy rozwijania wszechstronnych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim