Kurs dotyczy praktycznych aspektów gramatyki języka angielskiego