Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, głównie przepisami ustawy z 2004 r. regulującymi tę materię. Po zakończeniu wykładu, student będzie znał czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz grożące z tego tytułu sankcje. Przedstawione zostaną także zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu określonego działania/zaniechania, organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny oraz postępowanie przed tymi organami.