Celem zajęć jest ukazanie pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku otwartym.