Kurs dla studentów I semestru, kierunek Finanse i rachunkowość, rok akademicki 2021/22