Ćwiczenia i wykład dla II roku NMiEB w roku akademickim 2021-22.