Proszę o udostępnienie kursu i materiałów w celu wyrównania różnic programowych na kierunku Menadżerskie studia finansowo prawne. Dziękuje