Przedmiot dla kierunku Inżynieria zarządzania

4 rok, 7 semestr