Przedmiot dla kierunku Inżynieria zarządzania

3 rok, 5 semestr