Głównym celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do przygotowania projektów ustaw oraz uchwał jednostek samorządu terytorialnego.