Wprowadzenie do nauki o przebiegu procesów legislacyjnych w Sejmie RP, Senacie RP Oraz jednostkach samorządu terytorialnego.