Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawiska przestępczości, teorii kryminologicznych wyjaśniających etiologię przestępstwa, stworzenie możliwości przyswojenia i zrozumienia zagadnień związanych z pomiarem przestępczości.