Celem kształcenia studentów jest wyposażenie ich w wiedzę metodyczną oraz  elementarne umiejętności niezbędne do podjęcie działań w obszarze pracy kuratorskiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z instytucją kuratora sądowego (zawodowego i społecznego, rodzinnego i dla dorosłych), poznają szczegółowe podstawy prawne funkcjonowania tej instytucji, poznają istotne etapy pracy z podopiecznym w ramach dozoru/nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem etapu diagnostycznego oraz kontraktowania (w ramach etapu realizacyjnego).