Kierunek: Zarządzanie, II rok, 3 semestr.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą metod ilościowych stosowanych do analizowania zjawisk i procesów ekonomicznych oraz wyposażenie studenta w podstawowe instrumenty ilościowej analizy głównych zmiennych ekonomicznych przedsiębiorstwa. Wskazane zostaną studentom kierunki i sposoby wykorzystania zaprezentowanych narzędzi analitycznych, prognostycznych
i optymalizacyjnych.