Kurs stworzony do przeprowadzenie egzaminu z PNJA w semestrze 4 roku akademickiego 2020-2021