kurs realizowany dla kierunku inżynierii zarządzania