kurs realizowany dla kierunku inżynieria zarządzania