Zarządzanie Zasobami Ludzkimi -  ćwiczenia FiR - M.Karolewska-Szparaga