Kurs będzie zawierać materiały do samokształcenia i przykłady obliczeniowe.