Kurs zawierać będzie materiały do samokształcenia i dane do projektu z przedmiotu "Projektowanie serwomechanizmów".