Kurs założony w celu realizowania zajęć z przedmiotu PNJA , moduł Integrated Skills