1. Przegląd teorii motywacji do pracy

2. Typy osobowości a problem motywacji do pracy

3. Pojęcie wpływu społecznego  i jego interpretacje

4. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej i komunikatu Ja

5. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi

6. Manipulacyjne techniki wywierania wpływu społecznego

7. Perswazja językowa i taktyki mowy ciała

8. Sztuka skutecznego porozumiewania się: trening umiejętności